Skip to main content

醫院藥師委員會 - 委員會成員
委員會名稱 職務 名單
醫院藥師委員會 主任委員  
副主任委員  
委員  
委員  
輔導理事  

生活剪影

  • 全聯會黃金舜理事長頒發童理事長紀念獎牌
  • 全聯會幹部共識營
  • 社區藥局攜手防疫 彰化縣長向藥師感謝致意
  • LINE 公會社群
  • 24屆理監事,109、8、15改選